ويکيخپلمنځي اومتوک کتل

ورټوپ کړه: گرځښت, پلټل

This is an overview of the interwiki table, which defines the prefix shortcuts used to quickly link to different wikis and other external sites. For recommended use, please see the manual on MediaWiki.org.

Legend
مختاړی Interwiki prefix to be used in [[prefix:pagename]] wikitext syntax.
URL Template for URLs. The placeholder $1 will be replaced by the pagename in [[prefix:pagename]].
Forward هو External HTTP requests to the local wiki using this interwiki prefix will be redirected to the target URL of the interwiki (i.e. treated like links to local pages).
نه External HTTP requests to the local wiki using this interwiki prefix in the URL will result in a "ناسم سرليک" error page.
Transclude هو If wikitext syntax {{prefix:pagename}} is used, allow template/page transclusion from the foreign wiki if interwiki transclusions are enabled in general (scary transclusion).
نه Do not allow {{prefix:pagename}} to transclude foreign templates/pages, rather look for a local page in the template namespace.

ويکيخپلمنځي مختاړي

مختاړیURLForwardTransclude
acronymhttps://www.acronymfinder.com/$1.htmlنه-
advisoryhttp://advisory.wikimedia.org/wiki/$1هو-
advogatohttp://www.advogato.org/$1نه-
aewhttps://wiki.arabeyes.org/$1نه-
appropediahttp://www.appropedia.org/$1نه-
aquariumwikihttp://www.theaquariumwiki.com/$1نه-
arborwikihttp://loca.wiki.org/ann-arbor/$1نه-
arxivhttps://arxiv.org/abs/$1نه-
atmwikihttp://www.otterstedt.de/wiki/index.php/$1نه-
badenhttp://www.stadtwiki-baden-baden.de/wiki/$1/نه-
battlestarwikihttp://en.battlestarwiki.org/wiki/$1نه-
bcnbiohttp://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/$1نه-
beachahttp://www.beachapedia.org/$1نه-
betawikihttp://translat.wiki.net/wiki/$1نه-
bibcodehttp://adsabs.harvard.edu/abs/$1نه-
bibliowikihttp://biblio.wiki/wiki/$1نه-
bluwikihttp://bluwiki.com/go/$1نه-
blwhttp://britainloveswikipedia.org/wiki/$1نه-
botwikihttp://botwiki.sno.cc/wiki/$1نه-
boxrechttp://www.boxrec.com/media/index.php?$1نه-
brickwikihttp://www.brickwiki.info/wiki/$1نه-
bugzillahttp://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=$1هو-
bulbahttps://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/$1نه-
chttp://commons.wikimedia.org/wiki/$1هو-
c2http://c2.com/cgi/wiki?$1نه-
c2findhttp://c2.com/cgi/wiki?FindPage&value=$1نه-
cache//www.google.com/search?q=cache:$1نه-
ĉejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1نه-
cellwikihttp://cell.wikia.com/wiki/$1نه-
centralwikiahttp://community.wikia.com/wiki/$1نه-
chejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1نه-
choralwikihttp://www.cpdl.org/wiki/index.php/$1نه-
citizendiumhttp://en.citizendium.org/wiki/$1نه-
ckwisshttp://www.ck-wissen.de/ckwiki/index.php?title=$1نه-
comixpediahttp://www.comixpedia.org/index.php?title=$1نه-
commonshttp://commons.wikimedia.org/wiki/$1هو-
communityschemehttp://community.schemewiki.org/?c=s&key=$1نه-
communitywikihttp://communit.wiki.org/$1نه-
comunehttp://rete.comuni-italiani.it/wiki/$1نه-
creativecommons//creativecommons.org/licenses/$1نه-
creativecommonswikihttps://wiki.creativecommons.org/$1نه-
cxejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1نه-
dcchttp://www.dccwiki.com/$1نه-
dcdatabasehttp://dc.wikia.com/$1نه-
dcmahttp://christian-morgenstern.de/dcma/index.php?title=$1نه-
delicious//www.delicious.com/tag/$1نه-
devmohttps://developer.mozilla.org/en/docs/$1نه-
dictionaryhttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1نه-
dicthttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1نه-
disinfopediahttps://sourcewatch.org/index.php/$1نه-
distributedproofreadershttp://www.pgdp.net/wiki/$1نه-
distributedproofreaderscahttp://www.pgdpcanada.net/wiki/index.php/$1نه-
dmozhttp://dmoztools.net/$1نه-
dmozshttp://www.dmoz.org/cgi-bin/search?search=$1نه-
doi//doi.org/$1نه-
donatehttp://donate.wikimedia.org/wiki/$1هو-
doom_wikihttp://doom.wikia.com/wiki/$1نه-
downloadhttp://releases.wikimedia.org/$1هو-
dbdumphttp://dumps.wikimedia.org/$1/latest/هو-
dpdhttp://lema.rae.es/dpd/?key=$1نه-
draehttp://dle.rae.es/?w=$1نه-
dreamhosthttp://wiki.dreamhost.com/index.php/$1نه-
drumcorpswikihttp://www.drumcorpswiki.com/index.php/$1نه-
dwjwikihttp://www.suberic.net/cgi-bin/dwj/wiki.cgi?$1نه-
eĉeihttp://www.ikso.net/cgi-bin/wiki.pl?$1نه-
ecorealityhttp://www.EcoReality.org/wiki/$1نه-
ecxeihttp://www.ikso.net/cgi-bin/wiki.pl?$1نه-
elibrehttp://enciclopedia.us.es/index.php/$1نه-
emacswikihttp://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki.pl?$1نه-
encychttp://encyc.org/wiki/$1نه-
energiewikihttp://www.netzwerk-energieberater.de/wiki/index.php/$1نه-
englyphwikihttp://en.glyphwiki.org/wiki/$1نه-
enkolhttp://enkol.pl/$1نه-
eokulturcentrohttp://esperanto.toulouse.free.fr/nova/wikini/wakka.php?wiki=$1نه-
esolanghttp://esolangs.org/wiki/$1نه-
etherpadhttp://etherpad.wikimedia.org/$1هو-
ethnologue//www.ethnologue.com/language/$1نه-
ethnologuefamily//www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=$1نه-
evowikihttp://wiki.cotch.net/index.php/$1نه-
exoticahttps://www.exotica.org.uk/wiki/$1نه-
fanimutationwikihttp://wiki.animutationportal.com/index.php/$1نه-
fedora//fedoraproject.org/wiki/$1نه-
finalfantasyhttp://finalfantasy.wikia.com/wiki/$1نه-
finnixhttps://www.finnix.org/$1نه-
flickruser//www.flickr.com/people/$1نه-
flickrphoto//www.flickr.com/photo.gne?id=$1نه-
floralwikihttp://www.floralwiki.co.uk/wiki/$1نه-
foldochttp://foldoc.org/$1نه-
forthfreakhttp://wiki.forthfreak.net/index.cgi?$1نه-
foundationhttps://wikimediafoundation.org/wiki/$1هو-
foxwikihttp://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~$1نه-
freebiohttp://freebiology.org/wiki/$1نه-
freebsdmanhttps://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?apropos=1&query=$1نه-
freeculturewikihttp://wiki.freeculture.org/index.php/$1نه-
freedomdefinedhttp://freedomdefined.org/$1نه-
freefeelhttp://freefeel.org/wiki/$1نه-
freekiwikihttp://wiki.freegeek.org/index.php/$1نه-
freenodeirc://irc.freenode.net/$1نه-
freesoft//directory.fsf.org/wiki/$1نه-
ganfydhttp://ganfyd.org/index.php?title=$1نه-
gardenologyhttp://www.gardenology.org/wiki/$1نه-
gausswikihttp://gauss.ffii.org/$1نه-
gentoo//wiki.gentoo.org/wiki/$1نه-
genwikihttp://wiki.genealogy.net/index.php/$1نه-
gerrithttp://gerrit.wikimedia.org/r/$1هو-
githttp://gerrit.wikimedia.org/g/$1هو-
globalvoiceshttp://cyber.law.harvard.edu/dyn/globalvoices/wiki/$1نه-
glossarwikihttp://glossar.hs-augsburg.de/$1نه-
glossarywikihttp://glossary.hs-augsburg.de/$1نه-
google//www.google.com/search?q=$1نه-
googledefine//www.google.com/search?q=define:$1نه-
googlegroups//groups.google.com/groups?q=$1نه-
guildwarswikihttps://wiki.guildwars.com/wiki/$1نه-
guildwikihttp://guildwars.wikia.com/wiki/$1نه-
gutenberghttp://www.gutenberg.org/etext/$1نه-
gutenbergwikihttp://www.gutenberg.org/wiki/$1نه-
hackerspaceshttp://hackerspaces.org/wiki/$1نه-
h2wikihttp://halowiki.net/p/$1نه-
hammondwikihttp://www.dairiki.org/HammondWiki/index.php3?$1نه-
hdlhttp://hdl.handle.net/$1نه-
heraldikhttp://heraldik.wiki.de/wiki/$1نه-
heroeswikihttp://heroeswiki.com/$1نه-
horizonlabshttp://horizon.wikimedia.org/$1هو-
hrwikihttp://www.hrwiki.org/index.php/$1نه-
hrfwikihttp://fanstuff.hrwiki.org/index.php/$1نه-
hupwikihttp://wiki.hup.hu/index.php/$1نه-
iarchive//archive.org/details/$1نه-
imdbnamehttp://www.imdb.com/name/nm$1/نه-
imdbtitlehttp://www.imdb.com/title/tt$1/نه-
imdbcompanyhttp://www.imdb.com/company/co$1/نه-
imdbcharacterhttp://www.imdb.com/character/ch$1/نه-
incubatorhttp://incubator.wikimedia.org/wiki/$1هو-
infosecpediahttp://infosecpedia.org/wiki/$1نه-
infospherehttp://theinfosphere.org/$1نه-
ircirc://irc.freenode.net/$1نه-
ircrcirc://irc.wikimedia.org/$1هو-
rcircirc://irc.wikimedia.org/$1هو-
iso639-3https://iso639-3.sil.org/code/$1نه-
issnhttp://www.worldcat.org/issn/$1نه-
iuridictumhttps://iuridictum.pecina.cz/w/$1نه-
jaglyphwikihttp://glyphwiki.org/wiki/$1نه-
javanethttp://wiki.java.net/bin/view/Main/$1نه-
javapediahttp://wiki.java.net/bin/view/Javapedia/$1نه-
jefohttp://esperanto-jeunes.org/wiki/$1نه-
jerseydatabasehttp://jerseydatabase.com/wiki.php?id=$1نه-
jirahttps://jira.toolserver.org/browse/$1نه-
jspwikihttp://www.ecyrd.com/JSPWiki/Wiki.jsp?page=$1نه-
jstorhttp://www.jstor.org/journals/$1نه-
kamelohttp://kamelopedia.mormo.org/index.php/$1نه-
karlsruhehttp://ka.stadtwiki.net/$1نه-
kinowikihttp://kino.skripov.com/index.php/$1نه-
kmwiki//kmwiki.wikispaces.com/$1نه-
komicawiki//wiki.komica.org/?$1نه-
kontuwikihttp://kontu.wiki/$1نه-
koslarwikihttp://wiki.koslar.de/index.php/$1نه-
wikitechhttp://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1هو-
libreplanet//libreplanet.org/wiki/$1نه-
linguistlist//linguistlist.org/forms/langs/LLDescription.cfm?code=$1نه-
linuxwikihttp://www.linuxwiki.de/$1نه-
linuxwikidehttp://www.linuxwiki.de/$1نه-
liswikihttp://li.wiki.org/wiki/$1نه-
literateprogramshttp://en.literateprograms.org/$1نه-
livepediahttp://www.livepedia.gr/index.php?title=$1نه-
localwikihttp://loca.wiki.org/$1نه-
lojbanhttps://mw.lojban.org/papri/$1نه-
lostpediahttp://lostpedia.wikia.com/wiki/$1نه-
lqwikihttp://wiki.linuxquestions.org/wiki/$1نه-
luxohttps://tools.wmflabs.org/guc/?user=$1نه-
mailhttp://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/$1هو-
mailarchivehttp://lists.wikimedia.org/pipermail/$1هو-
mariowikihttps://www.mariowiki.com/$1نه-
marveldatabasehttp://www.marveldatabase.com/wiki/index.php/$1نه-
meatballhttp://meatballwiki.org/wiki/$1نه-
mwhttps://www.mediawiki.org/wiki/$1هو-
mediazillahttp://bugzilla.wikimedia.org/$1هو-
memoryalphahttp://memory-alpha.org/wiki/$1نه-
metawikihttp://meta.wikimedia.org/wiki/$1هو-
metawikimediahttp://meta.wikimedia.org/wiki/$1هو-
metawikipediahttp://meta.wikimedia.org/wiki/$1هو-
metawikisearchhttp://sunir.org/apps/meta.pl?$1نه-
mineralienatlashttps://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/$1نه-
moinmoinhttps://moinmo.in/$1نه-
monstropediahttp://www.monstropedia.org/?title=$1نه-
mosapediahttp://mosapedia.de/wiki/index.php/$1نه-
mozcomhttp://mozilla.wikia.com/wiki/$1نه-
mozillawikihttps://wiki.mozilla.org/$1نه-
mozillazinekbhttp://kb.mozillazine.org/$1نه-
musicbrainzhttp://musicbrainz.org/doc/$1نه-
mediawikiwikihttps://www.mediawiki.org/wiki/$1هو-
mwodhttps://www.merriam-webster.com/dictionary/$1نه-
mwothttps://www.merriam-webster.com/thesaurus/$1نه-
nkcellshttp://www.nkcells.info/index.php?title=$1نه-
narahttps://catalog.archives.gov/id/$1نه-
nosmokehttp://no-smok.net/nsmk/$1نه-
nosthttps://nostalgia.bywiki.com/wiki/$1هو-
nostalgiahttps://nostalgia.bywiki.com/wiki/$1هو-
oeis//oeis.org/$1نه-
oldwikisourcehttps://wikisource.org/wiki/$1هو-
olpchttp://wiki.laptop.org/go/$1نه-
onelookhttps://www.onelook.com/?ls=b&w=$1نه-
openlibraryhttp://openlibrary.org/$1نه-
openstreetmap//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1نه-
openwetwarehttps://openwetware.org/wiki/$1نه-
opera7wikihttp://operawiki.info/$1نه-
organicdesignhttps://www.organicdesign.co.nz/$1نه-
orthodoxwikihttp://orthodo.wiki.org/$1نه-
osmwiki//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1نه-
otrshttp://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=$1هو-
otrswikihttp://otrs-wiki.wikimedia.org/wiki/$1هو-
ourmediahttps://www.socialtext.net/ourmedia/index.cgi?$1نه-
outreachhttp://outreach.wikimedia.org/wiki/$1هو-
outreachwikihttp://outreach.wikimedia.org/wiki/$1هو-
owasphttps://www.owasp.org/index.php/$1نه-
panawikihttp://wiki.alairelibre.net/index.php?title=$1نه-
patwikihttp://gauss.ffii.org/$1نه-
personaltelcohttp://www.personaltelco.net/$1نه-
petscanhttps://petscan.wmflabs.org/?psid=$1نه-
phabhttp://phabricator.wikimedia.org/$1هو-
phabricatorhttp://phabricator.wikimedia.org/$1هو-
phwikihttp://www.pocketheaven.com/ph/wiki/index.php?title=$1نه-
phpwikihttp://phpwiki.sourceforge.net/phpwiki/index.php?$1نه-
planetmathhttp://planetmath.org/node/$1نه-
pmeghttp://www.bertilow.com/pmeg/$1نه-
pmidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1?dopt=Abstractنه-
pokewikihttp://pokewiki.de/$1نه-
pokéwikihttp://pokewiki.de/$1نه-
policyhttp://policy.wikimedia.org/$1هو-
proofwiki//www.proofwiki.org/wiki/$1نه-
pyrevhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/pywikipedia/$1هو-
pythoninfo//wiki.python.org/moin/$1نه-
pythonwikihttp://www.pythonwiki.de/$1نه-
pywikihttp://c2.com/cgi/wiki?$1نه-
psyclehttp://psycle.sourceforge.net/wiki/$1نه-
qualityhttp://quality.wikimedia.org/wiki/$1هو-
quarryhttps://quarry.wmflabs.org/$1نه-
revhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/MediaWiki/$1هو-
revohttp://purl.org/NET/voko/revo/art/$1.htmlنه-
rfc//tools.ietf.org/html/rfc$1نه-
rheinneckarhttp://rhein-neckar-wiki.de/$1نه-
robowikihttp://robowiki.net/?$1نه-
rodovidhttp://en.rodovid.org/wk/$1نه-
reuterswikihttp://glossary.reuters.com/index.php/$1نه-
rowikihttp://wiki.rennkuckuck.de/index.php/$1نه-
rthttp://rt.wikimedia.org/Ticket/Display.html?id=$1هو-
rtfmftp://rtfm.mit.edu/pub/faqs/$1نه-
s23wikihttp://s23.org/wiki/$1نه-
scholar//scholar.google.com/scholar?q=$1نه-
schoolswphttp://schools-wikipedia.org/wiki/$1نه-
scoreshttp://imslp.org/wiki/$1نه-
scoutwikihttp://en.scoutwiki.org/$1نه-
scramblehttp://www.scramble.nl/wiki/index.php?title=$1نه-
seapighttp://www.seapig.org/$1نه-
seattlewikihttp://seattle.wikia.com/wiki/$1نه-
slwikihttp://wiki.secondlife.com/wiki/$1نه-
semantic-mw//www.semantic-mediawiki.org/wiki/$1نه-
senseislibraryhttps://senseis.xmp.net/?$1نه-
sharemap//sharemap.org/$1نه-
silcodehttp://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=$1نه-
slashdothttps://slashdot.org/article.pl?sid=$1نه-
sourceforgehttps://sourceforge.net/$1نه-
spcomhttp://spcom.wikimedia.org/wiki/$1هو-
specieshttp://species.wikimedia.org/wiki/$1هو-
squeakhttp://wiki.squeak.org/squeak/$1نه-
statshttp://stats.wikimedia.org/$1هو-
stewardryhttps://tools.wmflabs.org/meta/stewardry/?wiki=$1نه-
strategyhttp://strategy.wikimedia.org/wiki/$1هو-
strategywikihttp://strategywiki.org/wiki/$1نه-
sulutilhttp://meta.wikimedia.org/wiki/Special:CentralAuth/$1هو-
swtrainhttp://train.spottingworld.com/$1نه-
svnhttp://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/$1?view=logهو-
swinbrain//swinbrain.ict.swin.edu.au/wiki/$1نه-
tabwikihttp://www.tabwiki.com/index.php/$1نه-
tclerswikihttp://wiki.tcl.tk/$1نه-
technoratihttp://www.technorati.com/search/$1نه-
tenwikihttps://ten.bywiki.com/wiki/$1هو-
testwikihttps://test.bywiki.com/wiki/$1هو-
testwikidatahttp://test.wikidata.org/wiki/$1هو-
test2wikihttps://test2.bywiki.com/wiki/$1هو-
tfwikihttp://tfwiki.net/wiki/$1نه-
thelemapediahttp://www.thelemapedia.org/index.php/$1نه-
theopediahttp://www.theopedia.com/$1نه-
thinkwikihttp://www.thinkwiki.org/wiki/$1نه-
tickethttp://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=$1هو-
tmbwhttp://tmbw.net/wiki/$1نه-
tmnethttp://www.technomanifestos.net/?$1نه-
tmwikihttp://www.EasyTopicMaps.com/?page=$1نه-
toolforgehttps://tools.wmflabs.org/$1نه-
toollabshttps://tools.wmflabs.org/$1نه-
tools//toolserver.org/$1نه-
tswiki//www.mediawiki.org/wiki/Toolserver:$1هو-
translatewikihttp://translat.wiki.net/wiki/$1نه-
tvivhttp://tviv.org/wiki/$1نه-
tvtropeshttp://www.tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/$1نه-
twikihttp://twiki.org/cgi-bin/view/$1نه-
tyvawikihttp://www.tyvawiki.org/wiki/$1نه-
uncyclopediahttp://en.uncyclopedia.co/wiki/$1نه-
unihanhttp://www.unicode.org/cgi-bin/GetUnihanData.pl?codepoint=$1نه-
unrealhttp://wiki.beyondunreal.com/wiki/$1نه-
urbandicthttp://www.urbandictionary.com/define.php?term=$1نه-
usejhttp://www.tejo.org/usej/$1نه-
usemodhttp://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?$1نه-
usabilityhttp://usability.wikimedia.org/wiki/$1هو-
utrshttps://utrs.wmflabs.org/appeal.php?id=$1نه-
vikidia//fr.vikidia.org/wiki/$1نه-
vloshttps://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/$1نه-
vkolhttp://kol.coldfront.net/thekolwiki/index.php/$1نه-
voipinfohttps://www.voip-info.org/wiki/view/$1نه-
votewikihttp://vote.wikimedia.org/wiki/$1هو-
werelatehttps://www.werelate.org/wiki/$1نه-
wghttps://wg-en.bywiki.com/wiki/$1هو-
wikiahttp://www.wikia.com/wiki/c:$1نه-
wikiasitehttp://www.wikia.com/wiki/c:$1نه-
wikiapiary//wikiapiary.com/wiki/$1نه-
wikibookshttp://en.wikibooks.org/wiki/$1هو-
wikichristianhttp://www.wikichristian.org/index.php?title=$1نه-
wikicitieshttp://www.wikia.com/wiki/$1نه-
wikicityhttp://www.wikia.com/wiki/c:$1نه-
wikiconferencehttps://wikiconference.org/wiki/$1نه-
wikidatahttp://www.wikidata.org/wiki/$1هو-
wikif1http://www.wikif1.org/$1نه-
wikifur//en.wikifur.com/wiki/$1نه-
wikihowhttp://www.wikihow.com/$1نه-
wikiindexhttp://wikiindex.org/$1نه-
wikilemonhttp://wiki.illemonati.com/$1نه-
wikilivreshttp://biblio.wiki/wiki/$1نه-
wikilivresruhttp://wikilivres.ru/$1نه-
wikimac-dehttp://apfelwiki.de/wiki/Main/$1نه-
wikimediahttps://wikimediafoundation.org/wiki/$1هو-
wikinewshttp://en.wikinews.org/wiki/$1هو-
wikinfohttp://wikinfo.org/w/index.php/$1نه-
wikinvesthttp://www.wikinvest.com/$1نه-
wikiotics//wikiotics.org/$1نه-
wikipapershttp://wikipapers.referata.com/wiki/$1نه-
wikipediahttps://en.bywiki.com/wiki/$1هو-
wikipediawikipediahttps://en.bywiki.com/wiki/Wikipedia:$1هو-
wikiquotehttp://en.wikiquote.org/wiki/$1هو-
wikisophiahttp://wikisophia.org/index.php?title=$1نه-
wikisourcehttp://en.wikisource.org/wiki/$1هو-
wikispecieshttp://species.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wikispothttp://wikispot.org/?action=gotowikipage&v=$1نه-
wikiskriptahttp://www.wikiskripta.eu/index.php/$1نه-
labsconsolehttp://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wikitihttp://wikiti.denglend.net/index.php?title=$1نه-
wikitreehttp://wikitree.org/index.php?title=$1نه-
wikiversityhttp://en.wikiversity.org/wiki/$1هو-
wikivoyagehttp://en.wikivoyage.org/wiki/$1هو-
betawikiversityhttp://beta.wikiversity.org/wiki/$1هو-
wikiwikiwebhttp://c2.com/cgi/wiki?$1نه-
wiktionaryhttps://en.wiktionary.org/wiki/$1هو-
wipipediahttp://wipipedia.org/index.php/$1نه-
wlughttp://www.wlug.org.nz/$1نه-
wmamhttp://am.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmarhttp://www.wikimedia.org.ar/wiki/$1هو-
wmathttp://mitglieder.wikimedia.at/$1نه-
wmauhttps://wikimedia.org.au/wiki/$1هو-
wmbdhttp://bd.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmbehttp://be.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmbrhttp://br.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmcahttp://ca.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmchhttp://www.wikimedia.ch/$1نه-
wmclhttp://www.wikimediachile.cl/index.php?title=$1نه-
wmcnhttp://cn.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmcohttp://co.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmczhttp://www.wikimedia.cz/web/$1نه-
wmdchttps://wikimediadc.org/wiki/$1نه-
securewikidchttp://secure.wikidc.org/$1نه-
wmde//wikimedia.de/wiki/$1نه-
wmdkhttp://dk.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmeehttp://ee.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmechttp://ec.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmeshttp://www.wikimedia.es/wiki/$1نه-
wmethttp://ee.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmfihttp://fi.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmfrhttps://wikimedia.fr/$1نه-
wmhihttp://hi.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmhkhttp://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Hong_Kongهو-
wmhuhttps://wikimedia.hu/wiki/$1نه-
wmidhttp://www.wikimedia.or.id/wiki/$1نه-
wmilhttp://www.wikimedia.org.il/$1هو-
wminhttp://wiki.wikimedia.in/$1نه-
wmithttp://wiki.wikimedia.it/wiki/$1نه-
wmkehttp://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Kenyaهو-
wmmkhttp://mk.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmmxhttp://mx.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmnlhttp://nl.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmnychttp://nyc.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmnohttp://no.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmpa-ushttp://pa-us.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmphhttp://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Philippinesهو-
wmplhttp://pl.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmpthttp://pt.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmromdhttp://romd.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmrshttp://rs.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmruhttp://ru.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmsehttp://se.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmskhttp://wikimedia.sk/$1نه-
wmtrhttp://tr.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmtwhttp://wikimedia.tw/wiki/index.php5/$1نه-
wmuahttp://ua.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmukhttps://wikimedia.org.uk/wiki/$1هو-
wmvehttps://wikimedia.org.ve/wiki/$1هو-
wmzahttp://wikimedia.org.za/wiki/$1هو-
wm2005http://wikimania2005.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2006http://wikimania2006.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2007http://wikimania2007.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2008http://wikimania2008.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2009http://wikimania2009.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2010http://wikimania2010.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2011http://wikimania2011.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2012http://wikimania2012.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2013http://wikimania2013.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2014http://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2015http://wikimania2015.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2016http://wikimania2016.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2017http://wikimania2017.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wm2018http://wikimania2018.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmaniahttp://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmteamhttp://wikimaniateam.wikimedia.org/wiki/$1هو-
wmfhttps://wikimediafoundation.org/wiki/$1هو-
wmfbloghttp://blog.wikimedia.org/$1هو-
wmdeblog//blog.wikimedia.de/$1نه-
wookieepediahttp://starwars.wikia.com/wiki/$1نه-
wowwikihttp://www.wowwiki.com/$1نه-
wqyhttp://wqy.sourceforge.net/cgi-bin/index.cgi?$1نه-
wurmpediahttps://wurmpedia.com/index.php/$1نه-
viafhttp://viaf.org/viaf/$1نه-
zrhwikihttp://www.zrhwiki.ch/wiki/$1نه-
zumhttp://wiki.zum.de/$1نه-
zwikihttp://www.zwiki.org/$1نه-
mhttp://meta.wikimedia.org/wiki/$1هو-
metahttp://meta.wikimedia.org/wiki/$1هو-
sep11https://sep11.bywiki.com/wiki/$1هو-
dhttp://www.wikidata.org/wiki/$1هو-
czhttps://cs.bywiki.com/wiki/$1هو-
dkhttps://da.bywiki.com/wiki/$1هو-
epohttps://eo.bywiki.com/wiki/$1هو-
jphttps://ja.bywiki.com/wiki/$1هو-
minnanhttps://zh-min-nan.bywiki.com/wiki/$1هو-
zh-cfrhttps://zh-min-nan.bywiki.com/wiki/$1هو-
cmnhttps://zh.bywiki.com/wiki/$1هو-
whttps://en.bywiki.com/wiki/$1هو-
wikthttps://ps.wiktionary.org/wiki/$1هو-
qhttp://ps.wikiquote.org/wiki/$1هو-
bhttp://ps.wikibooks.org/wiki/$1هو-
nhttp://ps.wikinews.org/wiki/$1هو-
shttp://ps.wikisource.org/wiki/$1هو-
chapterhttp://ps.wikimedia.org/wiki/$1هو-
vhttp://ps.wikiversity.org/wiki/$1هو-
voyhttp://ps.wikivoyage.org/wiki/$1هو-

Interlanguage prefixes

These prefixes match defined language codes, and will be used to create the "په نورو ژبو کې" listing when added to a page.

مختاړیURLForwardTransclude
aahttps://aa.bywiki.com/wiki/$1هو-
abhttps://ab.bywiki.com/wiki/$1هو-
acehttps://ace.bywiki.com/wiki/$1هو-
adyhttps://ady.bywiki.com/wiki/$1هو-
afhttps://af.bywiki.com/wiki/$1هو-
akhttps://ak.bywiki.com/wiki/$1هو-
alshttps://als.bywiki.com/wiki/$1هو-
amhttps://am.bywiki.com/wiki/$1هو-
anhttps://an.bywiki.com/wiki/$1هو-
anghttps://ang.bywiki.com/wiki/$1هو-
arhttps://ar.bywiki.com/wiki/$1هو-
archttps://arc.bywiki.com/wiki/$1هو-
arzhttps://arz.bywiki.com/wiki/$1هو-
ashttps://as.bywiki.com/wiki/$1هو-
asthttps://ast.bywiki.com/wiki/$1هو-
atjhttps://atj.bywiki.com/wiki/$1هو-
avhttps://av.bywiki.com/wiki/$1هو-
ayhttps://ay.bywiki.com/wiki/$1هو-
azhttps://az.bywiki.com/wiki/$1هو-
azbhttps://azb.bywiki.com/wiki/$1هو-
bahttps://ba.bywiki.com/wiki/$1هو-
barhttps://bar.bywiki.com/wiki/$1هو-
bat-smghttps://bat-smg.bywiki.com/wiki/$1هو-
bclhttps://bcl.bywiki.com/wiki/$1هو-
behttps://be.bywiki.com/wiki/$1هو-
be-x-oldhttps://be-x-old.bywiki.com/wiki/$1هو-
bghttps://bg.bywiki.com/wiki/$1هو-
bhhttps://bh.bywiki.com/wiki/$1هو-
bihttps://bi.bywiki.com/wiki/$1هو-
bjnhttps://bjn.bywiki.com/wiki/$1هو-
bmhttps://bm.bywiki.com/wiki/$1هو-
bnhttps://bn.bywiki.com/wiki/$1هو-
bohttps://bo.bywiki.com/wiki/$1هو-
bpyhttps://bpy.bywiki.com/wiki/$1هو-
brhttps://br.bywiki.com/wiki/$1هو-
bshttps://bs.bywiki.com/wiki/$1هو-
bughttps://bug.bywiki.com/wiki/$1هو-
bxrhttps://bxr.bywiki.com/wiki/$1هو-
cahttps://ca.bywiki.com/wiki/$1هو-
cbk-zamhttps://cbk-zam.bywiki.com/wiki/$1هو-
cdohttps://cdo.bywiki.com/wiki/$1هو-
cehttps://ce.bywiki.com/wiki/$1هو-
cebhttps://ceb.bywiki.com/wiki/$1هو-
chhttps://ch.bywiki.com/wiki/$1هو-
chohttps://cho.bywiki.com/wiki/$1هو-
chrhttps://chr.bywiki.com/wiki/$1هو-
chyhttps://chy.bywiki.com/wiki/$1هو-
ckbhttps://ckb.bywiki.com/wiki/$1هو-
cohttps://co.bywiki.com/wiki/$1هو-
crhttps://cr.bywiki.com/wiki/$1هو-
crhhttps://crh.bywiki.com/wiki/$1هو-
cshttps://cs.bywiki.com/wiki/$1هو-
csbhttps://csb.bywiki.com/wiki/$1هو-
cuhttps://cu.bywiki.com/wiki/$1هو-
cvhttps://cv.bywiki.com/wiki/$1هو-
cyhttps://cy.bywiki.com/wiki/$1هو-
dahttps://da.bywiki.com/wiki/$1هو-
dehttps://de.bywiki.com/wiki/$1هو-
dinhttps://din.bywiki.com/wiki/$1هو-
diqhttps://diq.bywiki.com/wiki/$1هو-
dsbhttps://dsb.bywiki.com/wiki/$1هو-
dtyhttps://dty.bywiki.com/wiki/$1هو-
dvhttps://dv.bywiki.com/wiki/$1هو-
dzhttps://dz.bywiki.com/wiki/$1هو-
eehttps://ee.bywiki.com/wiki/$1هو-
elhttps://el.bywiki.com/wiki/$1هو-
emlhttps://eml.bywiki.com/wiki/$1هو-
enhttps://en.bywiki.com/wiki/$1هو-
eohttps://eo.bywiki.com/wiki/$1هو-
eshttps://es.bywiki.com/wiki/$1هو-
ethttps://et.bywiki.com/wiki/$1هو-
euhttps://eu.bywiki.com/wiki/$1هو-
exthttps://ext.bywiki.com/wiki/$1هو-
fahttps://fa.bywiki.com/wiki/$1هو-
ffhttps://ff.bywiki.com/wiki/$1هو-
fihttps://fi.bywiki.com/wiki/$1هو-
fiu-vrohttps://fiu-vro.bywiki.com/wiki/$1هو-
fjhttps://fj.bywiki.com/wiki/$1هو-
fohttps://fo.bywiki.com/wiki/$1هو-
frhttps://fr.bywiki.com/wiki/$1هو-
frphttps://frp.bywiki.com/wiki/$1هو-
frrhttps://frr.bywiki.com/wiki/$1هو-
furhttps://fur.bywiki.com/wiki/$1هو-
fyhttps://fy.bywiki.com/wiki/$1هو-
gahttps://ga.bywiki.com/wiki/$1هو-
gaghttps://gag.bywiki.com/wiki/$1هو-
ganhttps://gan.bywiki.com/wiki/$1هو-
gdhttps://gd.bywiki.com/wiki/$1هو-
glhttps://gl.bywiki.com/wiki/$1هو-
glkhttps://glk.bywiki.com/wiki/$1هو-
gnhttps://gn.bywiki.com/wiki/$1هو-
gomhttps://gom.bywiki.com/wiki/$1هو-
gorhttps://gor.bywiki.com/wiki/$1هو-
gothttps://got.bywiki.com/wiki/$1هو-
guhttps://gu.bywiki.com/wiki/$1هو-
gvhttps://gv.bywiki.com/wiki/$1هو-
hahttps://ha.bywiki.com/wiki/$1هو-
hakhttps://hak.bywiki.com/wiki/$1هو-
hawhttps://haw.bywiki.com/wiki/$1هو-
hehttps://he.bywiki.com/wiki/$1هو-
hihttps://hi.bywiki.com/wiki/$1هو-
hifhttps://hif.bywiki.com/wiki/$1هو-
hohttps://ho.bywiki.com/wiki/$1هو-
hrhttps://hr.bywiki.com/wiki/$1هو-
hsbhttps://hsb.bywiki.com/wiki/$1هو-
hthttps://ht.bywiki.com/wiki/$1هو-
huhttps://hu.bywiki.com/wiki/$1هو-
hyhttps://hy.bywiki.com/wiki/$1هو-
hzhttps://hz.bywiki.com/wiki/$1هو-
iahttps://ia.bywiki.com/wiki/$1هو-
idhttps://id.bywiki.com/wiki/$1هو-
iehttps://ie.bywiki.com/wiki/$1هو-
ighttps://ig.bywiki.com/wiki/$1هو-
iihttps://ii.bywiki.com/wiki/$1هو-
ikhttps://ik.bywiki.com/wiki/$1هو-
ilohttps://ilo.bywiki.com/wiki/$1هو-
inhhttps://inh.bywiki.com/wiki/$1هو-
iohttps://io.bywiki.com/wiki/$1هو-
ishttps://is.bywiki.com/wiki/$1هو-
ithttps://it.bywiki.com/wiki/$1هو-
iuhttps://iu.bywiki.com/wiki/$1هو-
jahttps://ja.bywiki.com/wiki/$1هو-
jamhttps://jam.bywiki.com/wiki/$1هو-
jbohttps://jbo.bywiki.com/wiki/$1هو-
jvhttps://jv.bywiki.com/wiki/$1هو-
kahttps://ka.bywiki.com/wiki/$1هو-
kaahttps://kaa.bywiki.com/wiki/$1هو-
kabhttps://kab.bywiki.com/wiki/$1هو-
kbdhttps://kbd.bywiki.com/wiki/$1هو-
kbphttps://kbp.bywiki.com/wiki/$1هو-
kghttps://kg.bywiki.com/wiki/$1هو-
kihttps://ki.bywiki.com/wiki/$1هو-
kjhttps://kj.bywiki.com/wiki/$1هو-
kkhttps://kk.bywiki.com/wiki/$1هو-
klhttps://kl.bywiki.com/wiki/$1هو-
kmhttps://km.bywiki.com/wiki/$1هو-
knhttps://kn.bywiki.com/wiki/$1هو-
kohttps://ko.bywiki.com/wiki/$1هو-
koihttps://koi.bywiki.com/wiki/$1هو-
krhttps://kr.bywiki.com/wiki/$1هو-
krchttps://krc.bywiki.com/wiki/$1هو-
kshttps://ks.bywiki.com/wiki/$1هو-
kshhttps://ksh.bywiki.com/wiki/$1هو-
kuhttps://ku.bywiki.com/wiki/$1هو-
kvhttps://kv.bywiki.com/wiki/$1هو-
kwhttps://kw.bywiki.com/wiki/$1هو-
kyhttps://ky.bywiki.com/wiki/$1هو-
lahttps://la.bywiki.com/wiki/$1هو-
ladhttps://lad.bywiki.com/wiki/$1هو-
lbhttps://lb.bywiki.com/wiki/$1هو-
lbehttps://lbe.bywiki.com/wiki/$1هو-
lezhttps://lez.bywiki.com/wiki/$1هو-
lfnhttps://lfn.bywiki.com/wiki/$1هو-
lghttps://lg.bywiki.com/wiki/$1هو-
lihttps://li.bywiki.com/wiki/$1هو-
lijhttps://lij.bywiki.com/wiki/$1هو-
lmohttps://lmo.bywiki.com/wiki/$1هو-
lnhttps://ln.bywiki.com/wiki/$1هو-
lohttps://lo.bywiki.com/wiki/$1هو-
lrchttps://lrc.bywiki.com/wiki/$1هو-
lthttps://lt.bywiki.com/wiki/$1هو-
ltghttps://ltg.bywiki.com/wiki/$1هو-
lvhttps://lv.bywiki.com/wiki/$1هو-
maihttps://mai.bywiki.com/wiki/$1هو-
map-bmshttps://map-bms.bywiki.com/wiki/$1هو-
mdfhttps://mdf.bywiki.com/wiki/$1هو-
mghttps://mg.bywiki.com/wiki/$1هو-
mhhttps://mh.bywiki.com/wiki/$1هو-
mhrhttps://mhr.bywiki.com/wiki/$1هو-
mihttps://mi.bywiki.com/wiki/$1هو-
minhttps://min.bywiki.com/wiki/$1هو-
mkhttps://mk.bywiki.com/wiki/$1هو-
mlhttps://ml.bywiki.com/wiki/$1هو-
mnhttps://mn.bywiki.com/wiki/$1هو-
mohttps://mo.bywiki.com/wiki/$1هو-
mrhttps://mr.bywiki.com/wiki/$1هو-
mrjhttps://mrj.bywiki.com/wiki/$1هو-
mshttps://ms.bywiki.com/wiki/$1هو-
mthttps://mt.bywiki.com/wiki/$1هو-
mushttps://mus.bywiki.com/wiki/$1هو-
mwlhttps://mwl.bywiki.com/wiki/$1هو-
myhttps://my.bywiki.com/wiki/$1هو-
myvhttps://myv.bywiki.com/wiki/$1هو-
mznhttps://mzn.bywiki.com/wiki/$1هو-
nahttps://na.bywiki.com/wiki/$1هو-
nahhttps://nah.bywiki.com/wiki/$1هو-
naphttps://nap.bywiki.com/wiki/$1هو-
ndshttps://nds.bywiki.com/wiki/$1هو-
nds-nlhttps://nds-nl.bywiki.com/wiki/$1هو-
nehttps://ne.bywiki.com/wiki/$1هو-
newhttps://new.bywiki.com/wiki/$1هو-
nghttps://ng.bywiki.com/wiki/$1هو-
nlhttps://nl.bywiki.com/wiki/$1هو-
nnhttps://nn.bywiki.com/wiki/$1هو-
nohttps://no.bywiki.com/wiki/$1هو-
novhttps://nov.bywiki.com/wiki/$1هو-
nrmhttps://nrm.bywiki.com/wiki/$1هو-
nsohttps://nso.bywiki.com/wiki/$1هو-
nvhttps://nv.bywiki.com/wiki/$1هو-
nyhttps://ny.bywiki.com/wiki/$1هو-
ochttps://oc.bywiki.com/wiki/$1هو-
olohttps://olo.bywiki.com/wiki/$1هو-
omhttps://om.bywiki.com/wiki/$1هو-
orhttps://or.bywiki.com/wiki/$1هو-
oshttps://os.bywiki.com/wiki/$1هو-
pahttps://pa.bywiki.com/wiki/$1هو-
paghttps://pag.bywiki.com/wiki/$1هو-
pamhttps://pam.bywiki.com/wiki/$1هو-
paphttps://pap.bywiki.com/wiki/$1هو-
pcdhttps://pcd.bywiki.com/wiki/$1هو-
pdchttps://pdc.bywiki.com/wiki/$1هو-
pflhttps://pfl.bywiki.com/wiki/$1هو-
pihttps://pi.bywiki.com/wiki/$1هو-
pihhttps://pih.bywiki.com/wiki/$1هو-
plhttps://pl.bywiki.com/wiki/$1هو-
pmshttps://pms.bywiki.com/wiki/$1هو-
pnbhttps://pnb.bywiki.com/wiki/$1هو-
pnthttps://pnt.bywiki.com/wiki/$1هو-
pshttps://ps.bywiki.com/wiki/$1هو-
pthttps://pt.bywiki.com/wiki/$1هو-
quhttps://qu.bywiki.com/wiki/$1هو-
rmhttps://rm.bywiki.com/wiki/$1هو-
rmyhttps://rmy.bywiki.com/wiki/$1هو-
rnhttps://rn.bywiki.com/wiki/$1هو-
rohttps://ro.bywiki.com/wiki/$1هو-
roa-ruphttps://roa-rup.bywiki.com/wiki/$1هو-
roa-tarahttps://roa-tara.bywiki.com/wiki/$1هو-
ruhttps://ru.bywiki.com/wiki/$1هو-
ruehttps://rue.bywiki.com/wiki/$1هو-
rwhttps://rw.bywiki.com/wiki/$1هو-
sahttps://sa.bywiki.com/wiki/$1هو-
sahhttps://sah.bywiki.com/wiki/$1هو-
schttps://sc.bywiki.com/wiki/$1هو-
scnhttps://scn.bywiki.com/wiki/$1هو-
scohttps://sco.bywiki.com/wiki/$1هو-
sdhttps://sd.bywiki.com/wiki/$1هو-
sehttps://se.bywiki.com/wiki/$1هو-
sghttps://sg.bywiki.com/wiki/$1هو-
shhttps://sh.bywiki.com/wiki/$1هو-
sihttps://si.bywiki.com/wiki/$1هو-
simplehttps://simple.bywiki.com/wiki/$1هو-
skhttps://sk.bywiki.com/wiki/$1هو-
slhttps://sl.bywiki.com/wiki/$1هو-
smhttps://sm.bywiki.com/wiki/$1هو-
snhttps://sn.bywiki.com/wiki/$1هو-
sohttps://so.bywiki.com/wiki/$1هو-
sqhttps://sq.bywiki.com/wiki/$1هو-
srhttps://sr.bywiki.com/wiki/$1هو-
srnhttps://srn.bywiki.com/wiki/$1هو-
sshttps://ss.bywiki.com/wiki/$1هو-
sthttps://st.bywiki.com/wiki/$1هو-
stqhttps://stq.bywiki.com/wiki/$1هو-
suhttps://su.bywiki.com/wiki/$1هو-
svhttps://sv.bywiki.com/wiki/$1هو-
swhttps://sw.bywiki.com/wiki/$1هو-
szlhttps://szl.bywiki.com/wiki/$1هو-
tahttps://ta.bywiki.com/wiki/$1هو-
tcyhttps://tcy.bywiki.com/wiki/$1هو-
tehttps://te.bywiki.com/wiki/$1هو-
tethttps://tet.bywiki.com/wiki/$1هو-
tghttps://tg.bywiki.com/wiki/$1هو-
thhttps://th.bywiki.com/wiki/$1هو-
tihttps://ti.bywiki.com/wiki/$1هو-
tkhttps://tk.bywiki.com/wiki/$1هو-
tlhttps://tl.bywiki.com/wiki/$1هو-
tnhttps://tn.bywiki.com/wiki/$1هو-
tohttps://to.bywiki.com/wiki/$1هو-
tpihttps://tpi.bywiki.com/wiki/$1هو-
trhttps://tr.bywiki.com/wiki/$1هو-
tshttps://ts.bywiki.com/wiki/$1هو-
tthttps://tt.bywiki.com/wiki/$1هو-
tumhttps://tum.bywiki.com/wiki/$1هو-
twhttps://tw.bywiki.com/wiki/$1هو-
tyhttps://ty.bywiki.com/wiki/$1هو-
tyvhttps://tyv.bywiki.com/wiki/$1هو-
udmhttps://udm.bywiki.com/wiki/$1هو-
ughttps://ug.bywiki.com/wiki/$1هو-
ukhttps://uk.bywiki.com/wiki/$1هو-
urhttps://ur.bywiki.com/wiki/$1هو-
uzhttps://uz.bywiki.com/wiki/$1هو-
vehttps://ve.bywiki.com/wiki/$1هو-
vechttps://vec.bywiki.com/wiki/$1هو-
vephttps://vep.bywiki.com/wiki/$1هو-
vihttps://vi.bywiki.com/wiki/$1هو-
vlshttps://vls.bywiki.com/wiki/$1هو-
vohttps://vo.bywiki.com/wiki/$1هو-
wahttps://wa.bywiki.com/wiki/$1هو-
warhttps://war.bywiki.com/wiki/$1هو-
wohttps://wo.bywiki.com/wiki/$1هو-
wuuhttps://wuu.bywiki.com/wiki/$1هو-
xalhttps://xal.bywiki.com/wiki/$1هو-
xhhttps://xh.bywiki.com/wiki/$1هو-
xmfhttps://xmf.bywiki.com/wiki/$1هو-
yihttps://yi.bywiki.com/wiki/$1هو-
yohttps://yo.bywiki.com/wiki/$1هو-
zahttps://za.bywiki.com/wiki/$1هو-
zeahttps://zea.bywiki.com/wiki/$1هو-
zhhttps://zh.bywiki.com/wiki/$1هو-
zh-classicalhttps://zh-classical.bywiki.com/wiki/$1هو-
zh-min-nanhttps://zh-min-nan.bywiki.com/wiki/$1هو-
zh-yuehttps://zh-yue.bywiki.com/wiki/$1هو-
zuhttps://zu.bywiki.com/wiki/$1هو-
nbhttps://no.bywiki.com/wiki/$1هو-
zh-cnhttps://zh.bywiki.com/wiki/$1هو-
zh-twhttps://zh.bywiki.com/wiki/$1هو-
nanhttps://zh-min-nan.bywiki.com/wiki/$1هو-
vrohttps://fiu-vro.bywiki.com/wiki/$1هو-
lzhhttps://zh-classical.bywiki.com/wiki/$1هو-
yuehttps://zh-yue.bywiki.com/wiki/$1هو-
ruphttps://roa-rup.bywiki.com/wiki/$1هو-
gswhttps://als.bywiki.com/wiki/$1هو-
be-taraskhttps://be-x-old.bywiki.com/wiki/$1هو-
sgshttps://bat-smg.bywiki.com/wiki/$1هو-
eglhttps://eml.bywiki.com/wiki/$1هو-