د رسنيو شمار

ورټوپ کړه: گرځښت, پلټل

د پورته شويو دوتنو اړونده شمارنې. په دې ځای کې د يوې دوتنې يوازې تر ټولو تازه بڼې شاملې شوي. د دوتنو زړې يا ړنگې شوې بڼې په دې شمارنو کې نه دي شاملې شوي.

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۱۳:۳۲, ۲۲ مې ۲۰۱۸ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

بېټ مپ انځورونه

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
image/tiff.tiff, .tif۲ (۰٫۱۳۹%)۱۸٬۳۴۵٬۰۵۲ بايټونه (۱۷٫۵ مېگابايټ; ۲٫۴۹%)
image/gif.gif۳۰ (۲٫۰۸%)۱٬۹۰۵٬۹۷۸ بايټونه (۱٫۸۲ مېگابايټ; ۰٫۲۵۹%)
image/png.png, .apng۳۸۲ (۲۶٫۵%)۴۹۵٬۰۵۳٬۶۳۶ بايټونه (۴۷۲٫۱۲ مېگابايټ; ۶۷٫۳%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe۱٬۰۲۱ (۷۰٫۸%)۲۱۳٬۷۲۷٬۴۱۴ بايټونه (۲۰۳٫۸۳ مېگابايټ; ۲۹٫۱%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۷۲۹٬۰۳۲٬۰۸۰ بايټونه (۶۹۵٫۲۶ مېگابايټ; ۹۹٫۱%).

رسمونه (وېکټور انځورونه)

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
image/svg+xml.svg۶ (۰٫۴۱۶%)۴٬۹۳۲٬۱۲۱ بايټونه (۴٫۷ مېگابايټ; ۰٫۶۷%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۴٬۹۳۲٬۱۲۱ بايټونه (۴٫۷ مېگابايټ; ۰٫۶۷%).

غږ

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus۱ (۰٫۰۶۹۳%)۱٬۷۱۷٬۹۷۲ بايټونه (۱٫۶۴ مېگابايټ; ۰٫۲۳۴%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۱٬۷۱۷٬۹۷۲ بايټونه (۱٫۶۴ مېگابايټ; ۰٫۲۳۴%).

ټولې دوتنې

د ټولو دوتنو ټولټال کچه: ۷۳۵٬۶۸۲٬۱۷۳ بايټونه (۷۰۱٫۶ مېگابايټ).